industri

Industri kallas den verksamhet där man på ett industriellt sätt tillverkar olika typer av varor. Arbetet består av olika processer som ska leda till att råvaror förädlas till produkter som kan säljas vidare. I Sverige har industrin varit viktig för samhällsutvekclingen och den ökade levnadsstandarden. Sverige har varit väldigt beroende av de företag som exporterar varor, något vi fortfarande är men inte inom samma branscher som förr.