Category : Övrig industri

Written on jul, 01, 2016 by in

Branscher som behöver industrins tjänster inom laserskärning av tunnplåt och andra förenliga material och detaljer är bland annat; elektronikbranschen, medicintekniska företag, säkerhetsbranschen, byggnadssektorn och den tyngre fordonsindustrin. Fördelen med laserskärning är att det är enkelt att ta fram prototyper. Detta går lika enkelt som att producera större serier. Men kunskap behövs givetvis. I dag finns det ganska många små- medelstora- och …

Continue Reading...