Branscher som behöver industrins tjänster inom laserskärning av tunnplåt och andra förenliga material och detaljer är bland annat; elektronikbranschen, medicintekniska företag, säkerhetsbranschen, byggnadssektorn och den tyngre fordonsindustrin. Fördelen med laserskärning är att det är enkelt att ta fram prototyper. Detta går lika enkelt som att producera större serier. Men kunskap behövs givetvis. I dag finns det ganska många små- medelstora- och stora företag som sysslar med denna typ av arbeten. Nuförtiden är det även vanligt att genomföra tredimensionella objekt.

Nära samarbeten

Den producerande industrin förutsätts ha nära och givande samarbete med beställaren så att dennes önskemål och specifikationer kan generera i först prototyper och senare större serier. Detta måste genomsyra hela personalstyrkan från mannen eller kvinnan på verkstadsgolvet till ingenjörer och konstruktörer. Hos tillverkande företag behöver alla dra sitt strå till stacken.

Uppgifter som ligger nära laserskärning är fräsning och svarvning. Detta kan exempelvis gälla läggning av tak på hyreshus eller liknande. Som regel behövs skyddsräcken och stegar förutom den ordinarie plåten. Detaljer utarbetas från olika metaller som aluminiumblock, gjutjärn, mässing stål och koppar exempelvis. Samma premisser gäller numera inom denna industri, tillverkning av enstaka saker eller miljonserier gör ingen teknisk skillnad.

Prototyper tillverkas lika enkelt som serier