bilindustriBilindustrin är en väldigt viktig industri som skapar arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft. Sverige är faktiskt ett av de länder i världen där bilindustrin har en så pass viktig roll i landets ekonomi. Man har granskat just bilindustrier internationellt och kommit fram till att Sverige är väldigt unikt. Detta beror på att Sverige är ett land med mindre än tio miljoner invånare som trots detta ändå har tre stora fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling inom landets gränser. Utöver detta kommer alla arbetstillfällen som skapas av bilverkstäder och serviceverkstäder.

I landet har vi trots allt två av världens allra största tillverkare av tunga fordon. Både Scania och hela Volvokoncernen arbetar inom landet. Dessutom har Volvo också sin tillverkning av personbilar här inom ”Volvo Personvagnar”. Bilindustrin är som tidigare nämnt en av landets viktigaste ekonomiska näringar och den påverkar också landets näringsliv och ekonomiska utveckling starkt.

På det stora hela så sysselsätter bilindustrin tillsammans med alla underleverantörer omkring 120 000 personer i Sverige idag. Det är också en av landets största exportnäringar som faktiskt står för mer än en tiondel av den totala svenska varuexporten. Bilindustrin är också en väldigt betydelsefull näring när det kommer till industriinvesteringar. Under 2012 investerades en andel på lite mer än 11 % av svensk industris investeringar. Bilindustrin är också en an våra mest FoU krävande näringar i dagsläget.

Vad gäller Sveriges andra stora biltillverkare SAAB så har det på senare tid gått lite knackigt. Under december 2011 sattes företaget i konkurs och har sedan dess bytt ägare ett antal gånger. I december 2013 köptes de resterande delarna av SAAB upp av NEVS. Företaget har sedan dess åter kört igång tillverkningen av SAAB-bilarna i fabriken i Trollhättan. Nya modeller är på gång och om allt går enligt planerna kommer nya SAAB att börja producera bland annat elbilar någon gång under 2014. Att SAAB klarade sig är självklart bra för företaget i sig men också bra för svensk bilindustri och den svenska industriella konkurrenskraften.