byggindustriByggindustrin är en väldigt bred industribransch som inte bara innefattar själva byggandet i sig. Inom just byggindustrin kan man till exempel hitta reparationer och underhåll av bostäder och andra typer av byggnader. Man brukar också räkna med underhåll och nybyggnationer av både energi- och kommunikationsanläggningar. Utöver allt arbete som byggindustrin innefattar så brukar också tillverkning av olika typer av byggnadsmaterial också räknas med i industrin. Detsamma gäller också för fristående konsultverksamheter för både samordning och projektering av olika byggnadsprojekt. Byggindustrin är väldigt logistikberende då olika byggnadselement måste komma fram i rätt tid till byggarbetsplatsen. Även på området är logistik i form av hjullastare och olika typer av truckar en viktig del av logistikflödet. Se här om du är intresserad av att gå en truckutbildning i Västerås.

Just för att byggindustrin har blivit så stor som den är så har den en mycket viktig roll för våran samhällsekonomi. Enligt den svenska branschorganisationen ”Sveriges Byggindustri” så sysselsatte enbart byggindustrin cirka 312 000 personer under 2013. De sammanlagda bygginvesteringarna uppgick till hela 309 miljarder kronor och motsvarade cirka 9% av den totala BNP.

För att hålla byggindustrin vid liv så krävs självklart också en hel del råvaror. Det är här skogsindustrin kommer in i bilden. Inom skogsindustrin finns det precis som i alla andra industrier flera olika industrigrenar. Ett exempel på det är sågverksindustrin som också är den viktigaste för byggindustrin. Sågverken förädlar allt sågtimmer som slutligen kommer att bli olika sorters trävaror som brädor och plankor till byggindustrin.

Vad gäller våran skog och trävarutillverkningen så är faktiskt Sverige  världens näst största exportör av just dessa varor. Idag går lite mer än hälften av allt virke från de svenska skogarna direkt till den trämekaniska industrin för att tillverka sågade trävaror. Sveriges produktionsvärde i både skogs- och träindustrin uppgår till över 200 miljarder och sysselsätter idag omkring 58 000 personer. Som det ser ut historiskt så har sysselsättningen gått ner något även om produktionen faktiskt har ökat. Skogsindustrin står också totalt för omkring 12 procent av Sveriges hela varuexport.

Skogsindustrin är en viktig del i den svenska ekonomin och en stöttepelare till våran byggindustri.