Efter ett antal års användning i miljöer där ytan utsätts för stora påfrestningar av olika slag kan det vara dags att sanera betonggolvet. Det kan vara i ett golv som befinner sig i en kontorsentré, i en varuhusgalleria, i en verkstad eller i ett hem.

Behovet kommer fram när ytan inte glänser längre eller när man märker att det är svårare att få rent vid städning. Ytan kan också ha blivit utsatt för direkta angrepp; såsom spill eller kontakt med vassa eller tunga föremål. Det kan ha uppstått fläckar, ojämnheter eller sprickor. I sådana fall är det dags att ta itu med en rejäl betongsanering.

Saneringen innefattar två stadier. Det första stadiet är att man i möjligaste mån avlägsnar allt som av olika anledningar har fastnat i betongen. Det kan vara oljor eller gruskorn; det kan vara färg eller organiska ämnen efter livsmedel eller annat som satt sig fast i de små sprickor som med tiden har utvecklats i betonggolvet.

I det andra stadiet bearbetar man själva den ursprungliga betongytan. Syftet med det arbetet är att slipa ned betongen så att ojämnheterna och de små sprickorna försvinner. På så sätt kan betongens naturliga lyster och normala funktion återställas.