petrokemisk-industriEtt begrepp som för många kan tyckas svårt och krångligt är just petrokemi och petrokemisk industri. Vad betyder egentligen detta begrepp och hur kan vi se att denna industri fungerar och påverkar oss i samhället? Först och främst är det en god idé att bena ut vad petrokemi innebär. Därefter kan man börja analysera vad denna typ av industri faktiskt har för kortsiktiga och långsiktiga effekter på vårt samhälle och på vår gemensamma miljö.

Enkelt sagt så brukar man kalla petrokemi för den speciella avdelning inom den industriella kemin som främst håller på med raffineringen av petroleum och naturgaser. Man kan också säga att denna raffinering även sker på olika sorters sidoprodukter av gaser och av petroleum. Det man gör under denna typ av raffinering är att man arbetar med den faktiska omvandlingen av råoljor och olika gaser till kemiska produkter och andra typer av basiska föreningar. I slutänden ska dessa användas för tillverkning av för industrin nödvändiga kemiska produkter. Det kan t.ex. handla om smörjmedel och motoroljor men även mer långsökta produkter som vi beskriver nedan.

När vi nu kortfattat har förklarat vad som faktiskt menas med petrokemi och den petrokemiska industrin, kommer vi att ta en kort titt på hur experter tror att den petrokemiska industrin påverkar vårt samhälle – eller rättare sagt miljön. Det är inget nytt att de allra flesta kemiska processer eller olika sätt att utvinna energi genom förbränning eller andra metoder i förlängningen skapar konsekvenser för miljön.

Till att börja med kan det vara intressant att veta att cirka 10 procent av all olja i hela världen används inom den petrokemiska industrin. Det som tillverkas av denna typ av produkt från naturen är i slutänden hårda typer av plaster, olika fibrer av syntetiskt material, lacker, mediciner, kosmetika och olika medel för rengöring. Många av de plaster som framställs används som förpackningar, därför är den petrokemiska industrins produkter ständigt närvarande i vår vardag. Man brukar säga att den petrokemiska industrin påverkar miljön främst på två sätt genom denna produktion. Dels är det genom direkta utsläpp som en följd av produktionen, och dels är det genom så kallade indirekta avfall från resulterande processer eller produkter.