Category : Arbetstagare & ledning

Written on apr, 25, 2016 by in

Arbetstidsrapportering behövs ifall arbetet ska vara väl planerat och lönerna korrekta. Vanligtvis så ska en underskriven arbetstidsrapport för månaden som har gått lämnas in på månadens tredje dag, eventuellt den första arbetsdagen i månaden. Även arbetstiden när det gäller kontorsarbete ska rapporteras dagligen, och detta gäller även vissa arbetsuppgifter. Det finns mallar för olika arbetstidsrelaterade rapporter här. Arbetstider Det finns …

Continue Reading...
Written on dec, 15, 2015 by in

I Sverige har vi en hög medvetenhet om god arbetsmiljö. Tanken om medarbetares trygghet på arbetsplatsen har blivit djupt rotad de senaste decennierna och utarbetats som en trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Men det finns alltid någonting mer man kan göra. Det är viktigt att man regelbundet går igenom och analyserar vad som fungerar, vad som kan förbättras och …

Continue Reading...