I Sverige har vi en hög medvetenhet om god arbetsmiljö. Tanken om medarbetares trygghet på arbetsplatsen har blivit djupt rotad de senaste decennierna och utarbetats som en trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Men det finns alltid någonting mer man kan göra. Det är viktigt att man regelbundet går igenom och analyserar vad som fungerar, vad som kan förbättras och var det eventuellt brister.

Hur får man en bra arbetsmiljö?

De flesta strävar efter att ha en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Somliga lyckas bättre än andra. Det finns flera faktorer som påverkar men det som definitiv avgör hur väl det fungerar är om företaget har ett bra system. Om man använder sig av ett välutvecklat arbetsmiljöledningssystem minskas risken för att man missar viktiga åtgärder som kan behöva ses över. Arbetsmiljön tryggas genom att arbetsmiljöarbetet styrs, utvecklas och leds på ett tryggt och säkert sätt. Det kan ta tid att utveckla ett riktigt bra arbetsmiljöskydd, men med ett befintligt och erfaret ledningssystem har man täckt en stor del av behovet.

Arbetsmiljöledningsystem

Vad innebär arbetsmiljö?

Det kanske ibland kan vara svårt att greppa vad arbetsmiljö är, och det är inte så konstigt då begreppet omfattar flera områden. Arbetsmiljö innefattar både den fysiska miljön man jobbar i men även den psykosociala arbetsmiljön. Det fysiska arbetsmiljöarbetet syftar bland annat till att man inte ska skada sig i sitt arbete, och den psykosociala arbetsmiljön hänvisar mer till hur man som anställd mår mentalt. Ett arbetsmiljöledningssystem strävar efter att faktorer som buller och oljud, luften, kemikalier, arbetsmängd, stress, trivsel och så vidare ska fungera så optimalt som möjligt för de individer som vistas på arbetsplatsen. Om det förekommer mobbing, damm, höga ljud utan tillgång till öronskydd och vila, felaktig belysning och så vidare finns det alltså brister i arbetsmiljön. På arbetsplatser finns ofta ett skyddsombud som kan ombesörja en del av kontrollerna.

Arbetsmiljö och arbetsmiljöledningssystem