Det har i århundraden varit känt att zink kan verka som korrosionsskydd för järn och stål. Järn har en förmåga att korrodera cirka 200 gånger snabbare än vad zink gör. Zink är dessutom en av de mest miljövänliga metallerna och tillsammans med järn utgör det ett viktigt spårämne. Det finns många exempel i vårt samhälle där zink har skyddat olika konstruktioner från korrosion i mer än hundra år. En av de stora fördelarna med ett bra och stabilt korrosionsskydd är att både zink och det underliggande stålmaterialet kan återvinnas. Idag är återvinningen av zink 80 % i Sverige.

Ytbehandlingar för tuffa applikationer

Ett korrosionsskyddande beläggningssystem som används flitigt inom svensk rör- och plåtindustri är det oorganiska, elektrolytiska ytbehandlingsskiktet zink-järn, även förkortat ZnFe. Detta är en utmärkt metod att skydda framförallt skruvförband, alla typer av beslag, fästelement och rör- och plåtkonstruktioner av olika slag. Beläggningen lämpar sig bra i miljöer med hög korrosionsrisk och för mer komplicerade applikationer.

Egenskaper för beläggningen

Detta beläggningsmaterial har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper vid skikt >8 µm, och ger jämna skikt på detaljer som i grunden har en något komplex geometri och design. Beläggningen uppfyller dessutom ELV- och RoHS-direktiven med kromatfri passivering.

Korrosionsskydd zink-järn