textilindustriTextilindustrin är en industribransch som inkluderar tillverkningsindustrier av till exempel garn, tyg och liknande produkter. Industrier som enbart bereder dessa produkter brukar också räknas in i textilindustrin. Oftast brukar man också räkna in trikåindustrin i textilindustrin medan man däremot brukar räkna in konstfiberframställning i kemibranschen istället. När textilierna sedan ska skickas vidare går de istället till konfektionsindustrin.

Sverige har faktiskt under senare år gått igenom en omstrukturering från konfektion till en allt mer allmän textilproduktion. Under år 2004 arbetade cirka 2000 personer med konfektion medan 12000 arbetade med textilier. Den dåvarande exporten låg på omkring 15-16 miljarder kronor där ungefär hälften av allt var kläder. Dessa var ofta designade i Sverige medan de var tillverkade i andra länder. Exportvärdet blev då faktiskt större än både musikindustrin, vodkan och järnmalmen.

När det kommer till den övriga textila produktionen brukar man ofta räkna med inredningstextilier, fibertyg och även specialfiberproduktioner. Inom gruppen av specialfiber inom textilindustrin kunde man tidigare hitta den gamla typen av brandslangar som då tillverkades i linnetyg och som kunde flatrullas. Dessa har idag ersätts av slangar tillverkade av syntetfiber med en insida av gummi.

Textilindustrin är idag faktiskt en av världens allra största industribranscher. Bara inom EU finns det över 146 000 företag som tillsammans sysselsätter cirka 1,8 miljoner människor. Den sammanlagda omsättningen på dessa företag låg då på cirka 180 miljarder euro. Textilindustrin är stor även i USA där man har cirka en miljon anställda. Den allra största tillväxten har dock skett i Sydostasien då det finns många ekonomiska fördelar i dessa länder.

Den totala världshandeln med just kläder tiofaldigades mellan åren 1973 och 1988. Vad gäller de övriga textilierna så var det samma kraftiga uppsving. Trots detta så tredubblades ändå försäljningen av dessa. Resultatet av detta kan man se under 1993 då den totala textilhandeln nådde hela vägen upp till 850 miljarder kronor medan endast klädhandeln uppgick till 950 miljarder kronor.