Att arbeta med plåt innebär att ha kunskap om olika typer av plåt, vad de är och vad de används till. Plåt är vanligen tillverkad av metallen kolstål och har en rejäl yta i både bredd och längd. Framställningen sker genom valsning, vilket innebär att materialet pressas ut mellan kraftiga tunga rullar till den tjocklek som är tänkt.

Olika typer av plåt

Typer av plåt indelas i dels grovplåt, vilken främst är till för svetsning eller smide. Mediumplåt och tunnplåt är andra sorter där den första brukar vara tjockare än 3 millimeter men inte mer än 5. Tunnplåten är under 3 millimeter och numer kallvalsas den från att tidigare ha varmvalsats. Dessutom brukar man tala om en särskild sorts plåt som kallas Z-plåt.

Tunnplåten har valsats i snart 200 år och är den sort som vanligt folk oftast kommer i kontakt med, i villor eller småhus. I dessa mindre byggnader kommer i stort sett alltid vissa detaljer att vara av plåt, åtminstone fönster- och dörrbleck. Eftersom plåt håller förhållandevis låga priser brukar det dock vara ekonomiskt fördelaktigt att klä taket med korrigerad plåt. Vana plåtslagare är de som är lämpligast för arbete på taket, det är inget för amatörer. Man bör alltid anlita plåtslageri.

Vad behövs en plåtslagare till?