Det kan tyckas vara ungefär samma sak att lämna bilen på verkstad eller service men det är det inte riktigt. Att lämna in sin bil på service vid de serviceintervall som tillverkaren rekommenderar är ett sätt att förebygga dyra reparationer. Det kan tyckas dyrt att följa tillverkarnas serviceplan, men lönar sig i längden.

Ser man till bilens hela livscykel så betalar sig en väl utförd service på så sätt att man undviker att hamna i situationer där bilen inte är tillgänglig. Den service som utförs idag av auktoriserade verkstäder syftar inte enbart till att byta olja och fylla på spolarvätska utan att diagnostisera hur din bil mår. Man använder datorer som kopplas till din bil och kan på så sätt få en god analys av hur din bil mår. Om en mekaniker ser att något inte är på topp med bilen föreslår han någon form av åtgärd, kanske en åtgärd som annars hade, om den uteblivit, inneburit att du hade blivit stående någonstans på väg till jobbet eller sommarstugan.

Att sedan serviceintervallen är olika för olika bilmärken och bilmodeller kan förklaras med att de är uppbyggda och utrustade på lite olika sätt. Samma bil kan dessutom ha olika serviceintervall beroende på var bilan ska användas. I Asien och Afrika behöver man se över saker som luft- och oljefilter oftare på grund av den dammiga miljön.

Har man en bil i många år så kommer det förr eller senare fram till ett besök på en verkstad. Byte av kamrem kan knappast sägas vara en serviceåtgärd utan är ett typiskt verkstadsjobb, och den måste bytas oavsett hur mycket service din bil har fått.

Rent generellt är det så att service, som ska ses som förebyggande, minskar kostnaderna för ditt bilägande om man ser det över hela bilens livslängd eller hela den tid som du äger bilen.

Lämna in bilen på service