En dumper är ett lastfordon som används för transportera massor i besvärlig terräng och där det inte räcker med en vanlig lastbil. Det karaktäristiska med dumpern är att dess axlar är mer rörliga en lastbil, vilket medför att den kan passera stora nivåskillnader inom området utan att välta eller fastna.

Det vanligaste är att en dumper har sex hjulpar varav de bakersta är svängbara i vertikalled såväl dom i horisontalled. Det finns dock andra varianter av hjuluppställning beroende på användningsområde. En modern dumper driver på alla hjul; vilket givetvis gör den extremt rörlig och flexibel.

Dumprar ser man ofta i samband med väganläggningar och andra stora markarbeten. De används också flitigt inom gruvnäringen.

De största tillverkarna av dumprar är svenska Volvo lastvagnar och det amerikanska företaget Caterpillar. Förra året belönades dock gigantiska rysktillverkade gruvdumpern Belaz 75710 med Swedish Steel Prize. Den har en lastkapacitet på 450 ton och en bruttovikt på 810 ton, vilket gör den till världens största dumper. Den används inom gruvindustrin. Ytterligare data om dess kapacitet är att den kan stiga i 14 procentig lutning och för en kortare sträcka upp till 18 procent. Maxfarten är 64 km/tim.

En dumper kan man inte köra med hur som helst på allmän väg. Det finns mycket strikta begränsningar både för på vilka vägar den får föras fram, vilken typ av släpfordon som kan vara kopplade till dumpern samt vilken typ av behörighet en dumperförare måste ha för att få köra dumpern på allmän väg. Dumper får under inga omständigheter köras på motorväg. Undantaget är givetvis när arbeten utförs på själva motorvägen.

Volvo Construction Equipment var det företag som tog fram dumper-konceptet. Volvo fortfarande den obestridda världsledaren när det gäller dumpertransporter i krävande terräng och tuffa arbetsförhållanden. Det kan handla om tunnelbyggen, vägbyggen eller gruvor.

Vad är en dumper?