lastpallLastpallar är en del av transportindustrin. Deras funktion är dels att kunna fungera som ett skydd för att inte skadas av alltför tunga eller otympliga staplar men också dels att fungera som ett mått för stapelbara varor. En ”pall” är alltså ett vedertaget mått för många varor av detta slag. Det gäller inte minst inom byggvaruindustrin och för olika slag av hygien- och livsmedelsförpackningar.

Lastpallar kan vara tillverkade av trä eller av plast. Standardmåtten är helpall respektive halvpall. Ibland krävs det att varorna också skyddas sidledes av en pallkrage som alltså träs på pallen för att kunna fungera som ett sådant.

Den vanligaste standardpallen kallas Europapall eller EUR-pall och kan fås i såväl trä som i plast. Fördelen med denna pall är att den har mått som godkänts som standard inom hela Eurozonen. Måtten på pallen är 800x1200x149 mm. Den väger drygt 20 kilo och kan ta last upp till c:a 2 ton per pall.

Europapallen, som har tagits fram för att kunna användas för transporter över gränserna inom Eurozonen, kan fås i både trä och plast. Var i Europa lastning eller lossning än sker vet man exakt vilka mått på gaffeltrucken som passar till just denna pall. Detta är givetvis en fördel för alla parter som är inblandade i transporten; från säljare till köpare och alla led däremellan. Uppstår en skada är det ganska lätt att fastställa var felet ligger och gör det lättare att reglera mellan respektive inblandade och deras försäkringsbolag.

Priset på pallen är givetvis en viktig faktor. Vanligtvis är det transportören som tillhandahåller pallen och pallkostnaden är den typ av marginalkostnad man gärna vill pressa så mycket som möjligt. Det finns således pallar av betydligt enklare konstruktion än EUR-pallen. Dessutom finns en omfattande handel av begagnade pallar, som givetvis är billigare.

Lastpallar – en del av den europeiska industrin