Arbetstidsrapportering behövs ifall arbetet ska vara väl planerat och lönerna korrekta. Vanligtvis så ska en underskriven arbetstidsrapport för månaden som har gått lämnas in på månadens tredje dag, eventuellt den första arbetsdagen i månaden. Även arbetstiden när det gäller kontorsarbete ska rapporteras dagligen, och detta gäller även vissa arbetsuppgifter. Det finns mallar för olika arbetstidsrelaterade rapporter här.

Arbetstider

Det finns självklart möjlighet till flextid, men det förutsätter att arbetet kan och ska genomföras med stor hänsyn till själva verksamhetens behov. Dessutom så ska det inte orsaka så att ersättningar för övertid måste göras. Även förskjuten arbetstid och potentiella problem för ens arbetskollegor ska undvikas till varje pris.

Arbetstidsrapportering innebär alltså att man rapporterar exakt hur många timmar man har jobbat under månadens gång så att ens lön blir så korrekt som möjligt. Det finns många jobb där du kanske tillåts att åka hem tidigare på grund av sjukdom, familjekris eller andra anledningar, men det måste givetvis rapporteras så att du inte blir betald mer än vad du borde. Samma sak gäller ifall du jobbar hemifrån medan du tar hand om ett sjukt barn eller liknande. Dina arbetstider ska vara rapporterade oavsett vad.

Övrig information och semester

Vanligtvis så är arbetstiden för en tjänsteman som har heltidstjänst 40 timmar per vecka, iallafall om den är helgfri och inget annat har bestämts. Det är krav på att ta en rast på minst 30 minuter efter att ha arbetat i fem timmar, för att kroppen ska kunna återhämta sig innan det är dags att fortsätta. Hänsyn till verksamheten ska alltid visas, och en förläggning ska inte kräva någon ersättning för övertid, och inte heller för förskjuten arbetstid.

När det gäller semester så ska endast hela semesterdagar tas ut. Om man vill ansöka om huvudsemester så får man göra det fram till den 15:e maj, och ansökning om annan semester ska ske i rimlig tid, som exempelvis minst två veckor innan.

Arbetstidsrapportering på arbetsplatser