Hjärtstartaren och HLR (hjärt-lungräddning) är två väldigt användbara hjälpmedel när någon drabbas utav hjärtstopp. Varje år så drabbas omkring 10 000 människor i Sverige utav hjärtstopp och det är långt ifrån alla som överlever. Tyvärr så är det endast 500 av alla de människor som får hjärtstopp som överlever.

När du ser att någon drabbas utav hjärtstopp så är det viktigt att agera snabbt. Genom att ringa 112 och där efter utföra HLR och sedan be någon hämta en hjärtstartare så kan du rädda liv. Gör du allt detta på en tid under 180 sekunder så har den drabbade större chans att överleva.

Du behöver inte någon sorts utbildning för att kunna använda en hjärtstartare och att använda den är väldigt enkelt. När du startar hjärtstartaren så berättar den för dig med en klar röst exakt hur du ska koppla in maskinen och när du ska akta dig från den drabbades kropp. Du behöver aldrig vara orolig över att koppla maskinen fel eller sätta den på en person som egentligen inte behöver den. Hjärtstartaren känner av om någonting inte stämmer och skickar då inte ut några stötar. Att koppla hjärtstartaren till en person som inte behöver den kan alltså inte skada personen.

Vill du utbilda dig i HLR så finns där många instruktörer över hela landet och du kan även göra utbildningar online. Det finns även HRL appar som du kan ha direkt i mobilen så att dem är nära till hands om någonting skulle hända.

Mer information hittar du på Hjartstartare AED

Hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare