Som företag är det viktigt att synas i olika sammanhang. Det kan handla om alltifrån snygga och synliga skyltar på butikslokalen till att besöka olika mässor. Butiksskyltningen kan bestå av fasta skyltar eller fasadvepor som spänns upp längsmed en vägg där budskapet syns på långt håll, t.ex. för förbipasserande på en vältrafikerad väg.

Under mässor är det också viktigt att signalera sin närvaro. Det gör man dels genom att se till att få en bra plats där många besökare passerar, men även genom att ha snygga rollups placerade intill sitt bord. En rollup är en smidig anordning för att sätta upp en ihoprullbar plansch. Föredelen med en rollup är att den är enkel att transportera och sätta upp. Man slipper rulla ihop sina planscher och riskerar inte att skrynkla dem under transport. Eftersom de förvaras ihoprullade i en cylinder hela tiden då de inte används ökas deras livslängd markant. Du behöver i regel bara byta plansch när du behöver förändra ditt budskap. Behöver du veta mer om rollups och annan skyltning är skyltmakaren.se en bra källa till information. Där kan du även beställa rollups av hög kvalitet.

Att synas är viktigt