Äldre industrilokaler är ofta jämnt belysta vilket leder till en onödigt hög energianvändning. Genom att byta till ett effektivare belysningssystem kan man minska elförbrukningen för belysning med hela 60% på små och medelstora industrier.

Om möjligt bör man först och främst dela in lokalen i flera zoner. I många fall utförs synkrävande arbetsuppgifter enbart i vissa delar av lokalen, medan andra zoner fungerar som transportytor eller för uppställning av material och de färdiga produkterna . Dessa områden har helt olika typer av belysningsbehov.

Förstärkt arbetsplatsbelysning där ljuset behövs som mest är ett mycket bättre alternativ jämfört med att höja belysningsnivån i hela lokalen. Det kan till exempel handla om starkare takbelysning lokalt eller speciella arbetslampor ämnade för uppgiften. De senare bör ha lysrör i de fall det är möjligt.

Om man inte använder hela lokalen samtidigt kan man även att dela in upptändningen i olika zoner. Det finns ingen anledning att tända upp en stor lokal om man bara utför arbete i en del av den.

I de fall lokalen har god tillgång till dagsljus från fönster på väggar eller i tak kan man överväga ett så kallat konstantljussystem. Då anpassas ljusstyrkan från belysningsarmaturerna efter nivån av dagsljus som flödar in i lokalen. Ljuset i lokalen blir då alltid detsamma oavsett tidpunkt på dagen. Detta går att åstadkomma även med lampor som är särskilt lämpliga till industrier.

Använd alltid olika typer av lågenergilampor där så är möjligt. Dessa finns idag i många olika format och storlekar som passar alla standardiserade armaturer.

Ha också som tumregel att släcka lamporna när du ska vara borta från ett utrymme  längre än tio minuter. Ett alternativ är att installera närvarodetektorer som automatiskt tänder och släcker utrymmet när man kommer och går.

Om möjligt ska man inte välja alltför mörka färger på golv, väggar och tak i lokalen. Dessa färger  ”slukar” ljus och gör att man behöver kompensera med högre effekt på belysningen.

Industribelysning